Aktualności
Kadra
Godziny konsultacji
Dyplomy
Przedmioty
Studia stacjonarne I stopnia:
Projektowanie urbanistyczne s.III
Projektowanie urbanistyczne s.IV
Ochrona środowiska s.IV
Projektowanie urbanistyczne s.V
Osadnictwo wiejskie s.V
Projektowanie urbanistyczne s.VI
Projektowanie urbanistyczne s.VII
Studia stacjonarne II stopnia:
Projektowanie urbanistyczne s.I
Planowanie przestrzenne i regionalne s.II
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne s.I
Zarządzanie miastami s.II
Studia niestacjonarne II stopnia:
Zarządzanie miastami n.II
Planowanie przestrzenne i regionalne N2 s.II
Projektowanie urbanistyczne s.III
Projekty badawcze
Projekt 2TaLL
Jakość przestrzeni w planowaniu rozwoju
Warsztaty studenckie
Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050
Międzynarodowe warsztaty studenckie przestrzeń i FORMa
Konferencje Naukowe
Stara nowa przestrzeń
przestrzeń i FORMa
Czasopismo przestrzeń i FORMA
Galeria Architektów FORMA
Deklaracja dostepności
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin

Webmaster: Klara Czyńska