Aktualności:

2018-03-16
Materiały do Prezentacji nr 3

Amsterdam
Cardiff
Gdańsk -- patrz uwaga poniżej
Goteborg
Hamburg
Helsinki
Kolonia
Liverpool
Kopenhaga -- patrz uwaga poniżej
Malmo


Oslo


Rotterdam


Wrocław


Ad. Gdańsk
Można wybrać najciekawsze fragmenty zagospodarowania. Pokazać historyczne nabrzeże śródmieścia (z zabudową). Można odwołać się do dalszych planów rewitalizacji Wyspy Spichlerzy.

Ad. Kopenhaga
Obszar podstawowy to obszar "A". Prezentację można uzupełnić o wybrane elemety zagospodarowania części "B", pokazanie charakteru zabudowy, nabrzeży itp.