Aktualności:

2016-03-11
Materiały do Prezentacji nr 3

Amsterdam
Gdańsk -- patrz uwaga poniżej
Goteborg
Hamburg
Kopenhaga -- patrz uwaga poniżej
Malmo


Ad. Gdańsk
Można wybrać najciekawsze fragmenty zagospodarowania. Pokazać historyczne nabrzeże śródmieścia (z zabudową). Można odwołać się do dalszych planów rewitalizacji Wyspy Spichlerzy.

Ad. Kopenhaga
Obszar podstawowy to obszar "A". Prezentację można uzupełnić o wybrane elemety zagospodarowania części "B", pokazanie charakteru zabudowy, nabrzeży itp.