PRZEDMIOTY – PLANOWANIE PRZESTRZENNE I REGIONALNE SEM. II (S2)

 

Odpowiedzialny za przedmiot / prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe:

 

Lechosław Czernik, dr inż. arch.

e-mail: czernik@zut.edu.pl

 

dalej >>>

 

Prowadzący ćwiczenia projektowe:

 

Helena Freino, dr inż. arch.

e-mail: freino@poczta.onet.pl

 

dalej >>>

 

Mikołaj Heigel, mgr inż. arch.

e-mail: mheigel@zut.edu.pl