Aktualności

IX Konferencja naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza - „RECENZJA NAUKOWA W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - ZASADY, PRAKTYKA, OCZEKIWANIA”


4.10.2020

Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" (umowa 485/WCN/2019/1). Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki z dyscypliny architektury i urbanistyki, związanych z podnoszeniem merytorycznego poziomu recenzji i upowszechnianiu badań oraz informacji o czasopiśmie. IX Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza 2020 dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki związanej z pisaniem, recenzowaniem i publikacją badań naukowych. Wymiana poglądów powinna przyczynić się do podniesienie poziomu recenzji, a tym samym wypracowaniu wskazówek do prawidłowego przedstawiania i upowszechniania badań naukowych. Dyskusja powinna przynieść odpowiedzi na problemy związane z szeroko pojętymi badaniami i ich upowszechnianiem w obrębie dyscypliny architektura i urbanistyka oraz innych dziedzin nauki np. sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych czy ścisłych i przyrodniczych.


Więcej informacji na stronie poświęconej konferencji >>>Wystawa "Być może nie tylko ja..." autorstwa prof. Waldemara Marzęckiego


24.01.2020

W piątek 24 stycznia 2020 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej prof. Waldemara Marzęckiego zatytułowanej „Być może nie tylko ja”. Recenzentami wystawy są: prof. Krzysztof Bizio oraz dr Arkadiusz Polewka. Waldemar Marzęcki, prof. zw. architekt, urbanista, fotografik. Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictw i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor czterech książek poświęconych współczesnej urbanistyce. Członek i były prezes szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor 44 wystaw fotograficznych, prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. W latach 70. i 90. współpracował ze Telewizją Polską, przygotowując czołówki komputerowe dla wielu programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. W projektach artystycznych łączy fotografię z innymi dziedzinami sztukami: architekturą, urbanistyką, muzyką, teatrem, grafiką multimedialną, vizualartem i sztuką performatywną.


Więcej informacji na stronie poświęconej wystawie >>>

VIII Konferencja naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza - „JAKOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE”


2.10.2019

6. grudnia 2019 roku odbędzie się VIII Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki z dyscypliny architektury i urbanistyki, związanych z podnoszeniem merytorycznego poziomu recenzji i upowszechnianiu badań oraz informacji o czasopiśmie. Konferencja dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki związanej z pisaniem, recenzowaniem i publikacją badań naukowych. Wymiana poglądów powinna przyczynić się do podniesienie poziomu recenzji, a tym samym wypracowaniu wskazówek do prawidłowego przedstawiania i upowszechniania badań naukowych.


Więcej informacji na stronie poświęconej konferencji >>>Prezentacja działalności Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WBiA, ZUT


06.06.2018


Autor: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Muzyka: dr inż. arch. Adam Zwoliński

VIII Konferencja naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza - „Stara nowa przestrzeń”


20.05.2018

29. czerwca 2018 odbędzie się VII Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza. Dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki planowania przestrzennego i architektury. Impulsem do spotkania i wzajemnej wymiany poglądów, są doświadczenia zdobyte przy współpracy pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a samorządem gminy Pyrzyce. Organizatorzy pragną umożliwić dyskusję pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych krajowych i zagranicznych. Podejście do stworzenia nowej przestrzeni, odnowienia jej powinno być nacechowane innowacyjnością zagospodarowania służącą społeczeństwu. Władze samorządowe oprócz różnych obowiązków, stawiać powinny sobie za cel dbanie o ład przestrzenny zarówno w skali makro obejmującej planowanie przestrzenne, jak i skali mikro obejmującej architekturę, łącznie z jej wnętrzem. Realizacja ładu przestrzennego w różnych krajach wygląda inaczej. Jedni stawiają na aspekty prawne ściśle trzymając się realizacji uchwalonych planów, inni uważają, że najważniejszy jest człowiek, który decyduje o ostatecznym wyglądzie przestrzeni, a plan jest wytyczną do tych decyzji.


Więcej informacji na stronie poświęconej konferencji >>>Podsumowanie projektu badawczego 2TaLL


19.05.2016


Więcej na stronie poświęconej projektowi >>>Wystawa Heleny Freino w Galerii Forma - "40 lat z przestrzenią i krajobrazem"


22.04.2018

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy dorobku twórczego dr inż. arch. Heleny Freino. Wystawa jest zatytułowana "40 lat z przestrzenią i krajobrazem". Prezentowane będą wybrane projekty Autorki – wśród nich te pierwsze, które udało się zachować w formie fizycznej lub odtworzyć z klisz fotograficznych oraz te najnowsze.


Więcej informacji na stronie poświęconej wystawie >>>


Wystawa prac konkursowych w Pyrzycach


08.04.2018

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbędzie się wernisaż wystawy prac konkursowych na opracowanie koncepcji modernizacji stadionu miejskiego im. Leszka Słoninki przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach.


Wystawa Pawła Rubinowicza w Poznaniu - "Szarość"


20.11.2017

Jeszcze do 17 grudnia 2017 roku można oglądać na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu wystawę zbiorową pt. Szarość. Fragment ekspozycji autorstwa Pawła Rubinowicza jest kontynuacją poszukiwań dotyczących zastosowania matematycznej teorii chaosu deterministycznego w kreacji przestrzeni architektonicznej, podejmowanych w pracy naukowej oraz na gruncie artystycznym.

  Zdjęcia z wernisażu >>>Warsztaty studenckie Akademicka Przestrzeń Publiczna


12.05.2017

Warsztaty APP dotyczyć będą problematyki kształtowania wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych kampusów akademickich. Tematem opracowania projektowego w ramach warsztatów będzie urbanistyczno-architektoniczny projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej kampusu międzyuczelnianego zlokalizowanego przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.
Inspirowane wizytą SKN e_SCAPE na weneckim BIENNALE Sztuki 2016 działania projektowe mają na celu przedstawienie wizji projektowych organizacji przestrzeni stanowiącej obecnie niezagospodarowany obszar pomiędzy budynkami różnych wydziałów szczecińskich uczelni, stopniowo degradowany przez niekontrolowaną ekspansję funkcji parkingów. Problematyka zagospodarowania tejże przestrzeni podejmowana była wcześniej przez władze IAiPP przy współpracy z przedstawicielami innych uczelni i Miasta Szczecin.
Warsztaty mają na celu przywrócić i ponownie podjąć dyskusję zmierzającą do określenia realnych warunków działań projektowo-inwestycyjnych na terenie opracowania.
Warsztaty APP zorganizowane będą przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, pod planowanym patronatem WBiA, SARP, TUP oraz Miasta Szczecin. Prezentacja wyników projektowych warsztatów adresowana będzie również do zaproszonych władz wydziałów uczelni sąsiadujących z przedmiotową przestrzenią publiczną.
Warszaty APP są adresowane do wszystkich studentów Architektury i Urbanistyki ZUT S1 i S2.


Serdecznie zapraszamy!
Zespół SKN e_SCAPE

Więcej o warsztatach: https://www.facebook.com/events/1819460215044918/?active_tab=about

NOWE OBLICZA NADWODNYCH TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Fenomeny Pogranicza"


20.06.2015

Piąta Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza 2015 dotyczyć będzie problematyki przekształceń i współistnienia nadwodnych terenów przemysłowych oraz przestrzeni ogólnodostępnych miasta. W szczególności konferencja ma dotyczyć terenów portowych i udostępnienia ich części na cele ogólnodostępne. W poszukiwaniu racjonalnego rozwiązania tego problemu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zorganizowali wspólnie konkurs studencki: Na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla dawnego portu wolnocłowego w porcie w Szczecinie oraz Międzynarodową Konferencję NOWE OBLICZE NADWODNYCH TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH. Nie jest łatwym zadaniem pogodzić dwie, często sprzeczne ze sobą funkcje, jakimi są przemysł portowy i przestrzenie ogólnodostępne. Problemem dodatkowym jest wykorzystanie i adaptacja budynków poprzemysłowych, które są wartościowe historycznie, a nad ich przekształcaniem czuwa konserwator zabytków.

Więcej informacje w załączniku >>>
KONKURS NA LOGO V KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ


22.02.2015

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2015 r.

Informacje szczegółowe (14MB) >>>Prezentacja prac sem. z Projektowania Urbanistycznego rok II semestr IV


01.10.2014

Poniżej prezentujemy prace semestralne z przedmiotu Pojektowanie Urbanistyczne na semestrze IV.
Prowadzący przemiot: prof. W. Marzęcki, K. Czyńska

Zobacz więcej >>>Wystawa Pawła Rubinowicza w Toruniu


18.04.2014

Jeszcze do 11 maja 2014 roku można oglądać w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu wystawę autorstawa Pawła Rubinowicza pt. Obrazy złożoności. Wystawa jest premierową odsłoną, a jednocześnie kontynuacją wcześniejszych poszukiwań autora dotyczących zastosowania matematycznej teorii chaosu deterministycznego w kreacji przestrzeni architektonicznej, podejmowanych w pracy naukowej oraz na gruncie artystycznym.

Link do Galerii Wozownia >>>
Recenzja wystawy >>>
Wywiad radiowy >>>

   Reportaż TV >>>

  Zdjęcia z wernisażu >>>Prezentacja prac sem. z Projektowania Urbanistycznego rok II


03.02.2014

Poniżej prezentujemy prace semestralne z przedmiotu Pojektowanie Urbanistyczne na semestrze III.
Prowadzący przemiot: prof. W. Marzęcki, K. Czyńska

Zobacz więcej >>>Nagroda SARP im. prof. Leszka T. Dąbrowskiego


14.04.2013

Tegoroczną nagrodę zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich im. prof. Leszka T. Dąbrowskiego za pracę dyplomową magisterską uzyskała mgr inż. arch. Agata Malinowska za pracę pt. Transgraniczny obszar Chojna - Bad Freienwalde. Koncepcja przekształceń strukturalnych. Promotorem pracy był dr inż. arch. Lechosław Czernik. Gratulujemy!Projektowanie urbanistyczne sem. V - wystawa na Wydziale Matematyczno-Fizycznym


21.03.2013

Dnia 12-go marca 2013r. na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się wystawa prac studenckich przygotowanych na przedmiocie projektowanie urbanistyczne semestr V rok akademicki 2012/2013 w Zakładzie Urbanistyki Planowania Regionalnego I Zarządzania na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Została ona otwarta przez dziekana dr hab. prof. US Piotra Krasonia. Wystawa prezentowała pięć projektów urbanistycznych wraz z makietami wykonanych przez przyszłych architektów, których przedmiotem opracowania był teren przyległy do budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego, znajdujący się pomiędzy ulicami: Mieczysława Niedziałkowskiego, Wielkopolską i Aleją Papieża Jana Pawła II. Projekty powstały pod kierunkiem: dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Switalskiej, dr inż. arch. Adama Zwolińskiego oraz mgr inż. arch. Mikołaja Heigla.SUKCES NASZYCH ABSOLWENTÓW


01.03.2013

Nasi absolwenci Dagmara Sietko-Sierkiewicz i David Weclawowicz zdobyli główną nagrodę w 158. edycji konkursu Schinkel 2013 w dziedzinie architektury.

Konkurs Schinkel należy do jednych z najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych. Kierowany jest on do studentów oraz młodych architektów do 35 roku życia. Jest to konkurs z długoletnią tradycją. Do najbardziej znanych zwycięzców tego konkursu należy m.in. David Chipperfield. Tegoroczne zadanie obejmowało transformację terenów lotniska Tegel w Berlinie. Celem konkursu, w dziedzinie architektury, było stworzenie nowej typologii budynków usługowo-produkcyjno-mieszkaniowych, która powinna być impulsem dla innowacyjnej urbanistyki.
Więcej informacji o konkursie:
http://www.aiv-berlin.de/schinkel-wettbewerb/aufgabenstellung

Dagmara i Dawid ukończyli studia inżynierskie na naszym kierunku w 2011 roku. Ich wyróżniony dyplom z dziedziny urbanistyki był prezentowany w 2012 roku na wystawie 2urban8 w Galerii Architektów Forma http://forma.zut.edu.pl/2urban8.php


Rozstrzygnięcie konkursu na grzebowisko dla zwierząt w Szczecinie


04.11.2012

"Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu grzebowiska dla małych zwierząt domowych przy ul. Bielańskiej w Szczecinie" został już rozstrzygnięty. Sędzią konkursowym był m.in. nasz kolega Adam Zwoliński. Wyniki dostępne na stronie Urzędu Miasta http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50547.asp?soid=CCA92425FA464279B916ECBA78578F17

Więcej informacji na stronach SARP o. Szczecin >>>Wystawa Pawła Rubinowicza na otwarciu Biblioteki ZUT


19.06.2012Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepsze dyplomy


04.06.2012

Dnia 29 czerwca 2012 roku odbyło się rozdanie nagród w III edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz projektowania architektonicznego. Nagrody z rąk wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża odebrali absolwenci WBiA ZUT:
- Rafał Taracha za pracę: "Stara Fabryka - tor F1. Koncepcja rewitalizacji obszaru dawnej fabryki benzyny syntetycznej w cach na cele sportów motorowych i funkcji towarzyszących", promotor dr inż. arch. Adam Zwoliński
oraz
- Marta Wojciechowska za pracę: "Koncepcję urbanistyczno-architektoniczna struktury turystyki i rekreacji nadwodnej miasta Szczecin", promotor dr inż. arch. Lechosław Czernik

Więcej informacji o wydarzeniu i nagrodzonych pracach na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>>
O poprzednich edycjach konkursu >>>

BIKE_site 2012 - warsztaty koła naukowego E_scape


15.05.2012Warsztaty studenckie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe E_scape mają formę weekendowych, 3-dniowych warsztatów studenckich. Odbędą się w terminie 18-20 maja 2012. Warsztaty dedykowane do studentów II i III roku kierunku Architektura i Urbanistyka WBiA ZUT rozpoczynających uczestnictwo i współpracę z SKN E_scape.Więcej informacji w załączniku >>>

Urban PoliHeart - Ogólnopolskie Warsztaty Urbanistyczne 2012


07.05.2012Warsztaty URBAN poliHEART – Ogólnopolskie Warsztaty Urbanistyczne dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz Politechnice Gdańskiej. Warsztaty odbędą się w dniach 10-13 maja 2012 roku. Tematem jest opracowanie idei urbanistycznej i koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru, który może stać się centrum miasta Polic. Efekt końcowy w postaci prezentacji, zawierającej idee nowego „Serca Miasta Polic” będzie przedstawiony w dniu 13 maja w budynku przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie, w sali 124.Więcej informacji w załączniku >>>

Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich O.Szczecin za najlepsze dyplomy roku 2011


07.05.2012

Dnia 2 marca 2012 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2010-2011. Komisja przyznała:

wśród prac magisterskich
- nagrodę dla pracy pt. "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna struktury turystyki i rekreacji nadwodnej miasta Szczecin", wykonanej przez p. Martę Wojciechowską pod kierunkiem dr inż. arch. Lechosława Czernika
- wyróżnienie dla pracy pt. "Ogrody muzyki" – zespół szkół muzycznych z funkcją towarzyszącą na terenie Gontynki w Szczecinie, wykonanej przez p. Magdalenę Sawkę pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego

wśród prac inżynierskich
- nagrodę dla pracy pt. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie, wykonanej przez p. Katarzynę Krasowską i p. Ksawerego Czyńskiego pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego
- nagrodę dla pracy pt. Rewitalizacja ulicy Kolumba w Szczecinie, wykonanej przez p. Marzenę Borowską pod kierunkiem dr inż. arch. Klary Czyńskiej

Więcej informacji wraz z uzasadnieniem Komisji na stronie TUP >>>

Architektura chaosu - Wykład z cyklu: Architektura w Wozowni - TORUŃ 07|05|2012


07.05.2012PAWEŁ RUBINOWICZ - Architektura chaosu
Koncepcja "nowej złożoności" w kreacji architektonicznej


TORUŃ - Galeria Sztuki WOZOWNIA
25|04|2012 godz. 17

Wykład prezentował nową interpretację pojęcia złożoności formy architektonicznej w kontekście matematycznej teorii chaosu deterministycznego i geometrii fraktalnej...

Więcej informacji >>>

Reportaż filmowy z wernisażu wystawy 2urban8, 13. stycznia 2012
-- Wystawa pod kierunkiem: Klary Czyńskiej i Adama Zwolińskiego


03.02.2012

Strona poświęcona wystawie >>>

"Życie miejskie a statystyczny Polak" dyskusja o rozwoju miast europejskich


03.02.2012

W piątek 20 stycznia w Gmachu głównym Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego odbył się panel dyskusyjny zatytułowany "Życie miejskie a statystyczny Polak" z udziałem Zbigniewa Maćkowa lidera słynnej pracowni projektowej MAĆKÓW z Wrocławia, dr inż. arch. Heleny Freino z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr. Macieja Kowalewskiego, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz architekta Jacka Lenarta ze Studio A4. Spotkanie prowadził Andrzej Fader, autor filmów: "Zaprojektuj swoje miasto" oraz relacji z World Architecture Festival z Barcelony, których projekcja poprzedziła dyskusję.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia >>>

Wystawa '2urban8'


09.01.2012W piątek, 13-go stycznia Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność przedstawić wystawę zatytułowaną 2urban8. Wystawa prezentuje cztery projekty dyplomowe z zakresu urbanistyki przygotowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dwojga młodych promotorów, doktorów architektury: Klary Czyńskiej i Adama Zwolińskiego. Tytuł '2urban8' ('two-urban-eight') koduje podstawowe dane. Aktorami wydarzenia jest dwoje promotorów oraz ośmioro studentów. Tematem i polem ich współdziałania jest współczesne kształtowanie przestrzeni urbanistycznej centów i waterfrontów miast europejskich: Berlina, Szczecina oraz Warszawy.

Strona poświęcona wystawie >>>

Podsumowanie akredytacji kierunku Architektura i Urbanistyka


09.12.2011W środę, 7-go grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki akredytacji dla kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury oraz odsłonięcie tablicy okolicznościowej.

Zdjęcia ze spotkania >>>


Wykłady gościnne na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze


8.12.2011W czwartek, 1 grudnia na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze odbyły się wykłady gościnne 'Toward the Computation in Architecture and Urban Planning' - autorzy: Paweł Rubinowicz (ZUT / ZUPRiZ), Michał Piasecki (Bartlett School of Graduate Studies in London), Klara Czyńska (ZUT / ZUPRiZ).

Zobacz zdjęcia >>>
Zobacz informacje o wykładach >>>

"POmyśli" wystawa fotograficzna Waldemara Marzęckiego


18.10.2011W piątek, 21-go października Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę fotograficzną Waldemara Marzęckiego zatytułowaną "POmyśli". Jest to forma osobistej refleksji Autora nad performance Antoniego Karwowskiego, który został zaprezentowany z okazji 10-lecia galerii OFFicyna w Szczecinie w marcu 2008 roku. Podczas wernisażu zobaczymy performance, będący pierwszą odpowiedzią na zdjęcia Marzęckiego, zatytułowany "Portret podwojony" autorstwa Antoniego Karwowskiego oraz Andrzeja Pawełczyka.

Strona poświęcona wystawie >>>


Wystawa "Współczesne panoramy historycznego Lublina"


05.10.2011

W środę 5 października 2011 r. na rynku przed Trybunałem Koronnym w Lublinie nastąpiło otwarcie plenerowej wystawy pt. Współczesne panoramy historycznego Lublina. Jej autorami są pracownicy Zakładu Urbanistyki: Klara Czyńska, Waldemar Marzęcki i Paweł Rubinowicz. Na wystawie prezentowane są wybrane widoki panoramiczne i lotnicze Lublina. Autorzy opracowali znacznie szerszy materiał fotograficzny obejmujący kilkadziesiąt panoram oraz kilka tysięcy zdjęć lotniczych. Został on przygotowany na potrzeby realizacji Studium wartości widokowych miasta Lublin na zlecenie Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego.

Artykuły prasowe >>>
Zdjęcia wystawy >>>


05.05.2011


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2011 roku odszedł od nas Kolega BRONISŁAW BENEDYKT SEKULA.

Bronisław Sekula urodził się 2. kwietnia 1923 roku w Toruniu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie w 1950 roku uzyskał tytuł inż. arch. W 1952 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej.

Był jednym z twórców kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej. Wychowywał wiele pokoleń urbanistów, zawsze będąc ambasadorem innowacyjnego podejścia do kształtowania przestrzeni. Przez wiele lat pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej oraz był kierownikiem Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Był wykładowcą urbanistyki dla studentów kierunku architektura i urbanistyka studiów magisterskich, Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego dla Krajów Rozwijających się oraz na studiach podyplomowych w Meksyku (Instituto Politecnica Nacional).

Był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, planów urbanistycznych i regionalnych w kraju i za granicą.

Kolega Bronislaw Sekula zawsze prezentował nienaganną postawę etyczną i cieszył się powszechnym szacunkiem środowiska zawodowego oraz studentów.

Msza św. żałobna odbędzie się w poniedziałek 09.05.2011 r. o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża przy ul. Wieniawskiego, pogrzeb w dniu 10.05.2011 o godz. 14.00 w Kaplicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia!
Pracownicy Zakładu Urbanistyki, Planowania Regionalnego i ZarządzaniaNadanie tytułu DOKTORA Pawłowi Rubinowiczowi


07.04.2011

P. Rubinowicz

16. marca 2011 r. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej nadał Panu mgr. inż. arch. Pawłowi Rubinowiczowi tytuł naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH na podstwie przedłożonej pracy dokotorskiej pt. Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury.

SERDECZNE GRATULACJE OD WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU!
ŻYCZYMY DALSZEGO POWODZENIA W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM!

Link do pracy na stronach Biblioteki PK >>>
Zdjęcia z obrony >>>Rekonstrukcje w największych stolicach Europy, Westival 29. listopada 2010
-- Wykład prof. Hansa Stimmanna "Rekonstrukcja Berlina po upadku Muru Berlińskiego"


06.12.2010Wystawa ‘ARCHITEKTURA EKSPERYMENTALNA’ w Galerii Architektów Forma


25.11.2010

ARCHITEKTURA EKSPERYMENTALNA
Wystawa w ramach szczecińskiego Westivalu Sztuka Architektury.
Wystawa składa się z dwóch części:
'Formy komputacyjne' – Przemysław Jaworski (Foster+Partners, Londyn), Michał Piasecki (Bartlett UCL, Londyn)
'De-kodowanie złożoności ' – Paweł Rubinowicz (ZUT, Szczecin).

Wernisaż: CZWARTEK 25|11|2010, godz. 17.00
Galeria FORMA, ZUT, WBiA - Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50, Szczecin
Czas ekspozycji wystawy: 26 listopada 2010 - 12 stycznia 2011

Czytaj więcej >>>

Zaproszenie do dyskusji nad koncepcją planu miejscowego dla Starego Miasta


16.06.2010

Plan miejscowy dla Starego Miasta

Na ostatniej wystawie, która odbyła się w Galerii Architektów Forma (ZUT) pt. Szczecin – re-animacja serca miasta Biuro Planowania Przestrzennego Miasta zaprezentowało wstępną koncepcję miejscowego planu dla obszaru Starego Miasta w Szczecinie. Jest to dobra okazja do zaproszenia Państwa do dyskusji nad zapisami planu oraz nad przyszłością obszaru staromiejskiego.

Zobacz dyskusję i plan miejscowy >>>Wystawa ‘SZCZECIN – RE-ANIMACJA SERCA MIASTA’ w Galerii Architektów Forma


10.06.2010

Wystawa ‘SZCZECIN – RE-ANIMACJA SERCA MIASTA’

SZCZECIN – RE-ANIMACJA SERCA MIASTA
Wystawa prac projektowych studentów Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze
i studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Przygotowana we współpracy i zainspirowana przez:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

Wernisaż wystawy
czwartek, 10 czerwca 2010, godz. 18.00
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA
Budynek Architektury ZUT, ul. Żołnierska 50, Szczecin
Czas ekspozycji: 11 czerwca – 10 lipca 2010

Więcej informacji >>>Seria artykułów w Głosie Szczecińskim o przyszłości Nowego Miasta


6.06.2010

Seria artykułów w Głosie Szczecińskim

W ostatnich tygodniach na łamach Głosu Szczecińskiego toczyła się dyskusja o rozwoju funkcjonalno-przestrzennym Nowego Miasta w Szczecinie. Udział w niej wzięli m.in. członkowie Zakładu Urbanistyki, ZUT: Helena Freino, Tomasz Cykalewicz, Waldemar Marzęcki, Paweł Rubinowicz. Przyczynkiem były projekty semestralne studentów architektury ZUT przygotowane pod kierunkiem Pawła Rubinowicza . Autorem artykułów jest dziennikarz Łukasz Zieliński.

Zobacz artykuły >>>„Kołbacz - reKonstrukcja” – konkurs na wizjię rewitalizacji miejscowości Kołbacz


12.05.2010

„Kołbacz - reKonstrukcja”

„Kołbacz – reKonstrukcja”
Studencki konkurs na wizję rewitalizacji miejscowości Kołbacz z wykorzystaniem jej walorów historycznych i kulturowych

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki i Gmina Stare Czarnowo mają przyjemność zaprosić młodych projektantów i architektów do udziału w konkursie „Kołbacz - reKonstrukcja”. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektów rewitalizacji miejscowości Kołbacz w oparciu o jej wielowiekowe dziedzictwo. Projekty mogą podejmować tematykę rewitalizacji w kategoriach: architektoniczno-urbanistycznej, przyrodniczo-krajobrazowej, a także społeczno-kulturowej.

Celem konkursu jest nakreślenie najbardziej atrakcyjnych kierunków rozwoju miejscowości Kołbacz oraz promocja młodych, zdolnych architektów i projektantów. Konkurs ma za zadanie także poszerzanie wiedzy w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, projektowania urbanistycznego i terenów wiejskich oraz ekologii i architektury krajobrazu.

Więcej informacji oraz materiały do przygotowania projektów można uzyskać od organizatorów, pisząc na adres: radek@spichlerz-sztuki.pl lub kontaktując się bezpośrednio z panią dr Heleną Freino z Zakładu Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania (WBiA, ZUT).

Regulamin konkursu >>>
Formularz zgloszeniowy >>>

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki >>>
Informacje o działalności Spichlerza Sztuki na Facebooku >>>
Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050 (10–14 maja 2010)


08.05.2010

Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050

W dniach 10–14 maja 2010 roku w budynku architektury (IAiPP, WBiA, ZUT) odbędą się
Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050.

Wezmą w nich udział studenci z Rotterdamu oraz Szczecina. Pod opieką pracowników naszego Zakładu (dr inż. arch. Heleny Freino, dr inż. arch. Lechosława Czernika, dr inż. arch. Adama Zwolińskiego) oraz M.Eng. Stefana Netscha z Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam studenci przygotują wizję zagospodarowania przestrzennego terenów nadwodnych w obrębie osiedli Glinki-Kraśnica w Szczecinie.

Organizatorami warsztatów są: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Promocji i Informacji, Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde Hogeschool Rotterdam, Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania, IAiPP, WBiA, ZUT, oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie.

Więcej inforamcji dotyczących warsztatów >>>
Spotkanie z okazji nadania tytułu PROFESORA NAUK TECHNICZNYCH Waldemarowi Marzęckiemu


28.03.2010

Spotkanie z okazji nadania tytułu PROFESORA Waldemarowi Marzęckiemu

W piątek 26. marca w Galerii Architektów FORMA odbyło się spotkanie
pracowników kierunku architektura i urbanistyka oraz wzornictwo, z okazji
nadania przez Prezydenta RP tytułu PROFESORA NAUK TECHNICZNYCH
Panu Waldemarowi Marzęckiemu.

SERDECZNE GRATULACJE OD WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU!


Zobacz zdjęcia ze spotkania >>>
Wystawa LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY I EKOLOGII KRAJOBRAZU w Galerii Architektów Forma


19.03.2010

Wystawa LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY I EKOLOGII KRAJOBRAZU

19 marca br. w Galerii Architektów Forma
została otwarta wystawa autorstwa architektów
Tomasza Cykalewicza i Alicji Cykalewicz Tymbarskiej
LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY I EKOLOGII KRAJOBRAZU
– IDEA I PRAKTYKA
.
Wystawa będzie czynna do 14 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy!
Zobacz materiały wystawy >>>
Zobacz zdjęcia z wernisażu >>>
Wystawa REWITALIZACJA RYNKU W MORYNIU w Galerii Architektów Forma


26.02.2010

Wystawa REWITALIZACJA RYNKU W MORYNIU

26 lutego br. w Galerii Architektów Forma
została otwarta wystawa autorstwa architektów
Tomasza Cykalewicza i Alicji Cykalewicz Tymbarskiej
pt. REWITALIZACJA RYNKU W MORYNIU.
Wystawa będzie czynna do 17 marca.
Serdecznie zapraszamy!
Zobacz katalog wystawy >>>
Zobacz zdjęcia z wernisażu >>>
O wernisażu na stronach Miasta Moryń >>>Prezentacje projektów semestralnych (semestr zimowy 2009/2010)


Otwarta prezentacja IV roku

W lutym 2010 roku odbyły się
OTWARTE PREZENTACJE PROJEKTÓW SEMESTRALNYCH.
Stanowią one podsumowanie czteromiesięcznej pracy studentów
kierunku Architektura i Urbanistyka nad zgłębianiem zagadnień
współczesnego projektowania urbanistycznego.
Gratulujemy Autorom uzyskanych efektów i życzymy udanej
przerwy międzysemestralnej! – Zespół ZUPRiZ

Prezentacja prac studentów IV-go roku / PU-Sem7 [2010.02.06]
Budowa miast i procesy przekształceń struktur miejskich
Zobacz zdjęcia z prezentacji >>>
Zobacz projekty >>>

Prezentacja prac studentów III-go roku / OW-Sem5 [2010.02.08]
Przekształcenie i odnowa obszarów wiejskich
Zobacz zdjęcia z prezentacji >>>
Zobacz projekty >>>

Omównie prac studentów II-go roku / PU-Sem3 [2010.02.11]
Projekt osiedla zabudowy jednorodzinnej na Pogodnie
Zobacz zdjęcia z omównia wyników >>>
Zobacz projekty >>>Wystawa prac studenckich z przedmiotu ZARZĄDZANIE MIASTAMI


Zdjęcia z wernisażu

Wystawa prac studenckich wykonanych
na przedmiocie ZARZĄDZANIE MIASTAMI

semestr IX | rok akademicki 2008/09
Pod hasłem: Szczecin - Floating Garden 2050

Zapraszamy na wernisaż wystawy z udziałem
Prezydenta Miasta - Piotra Krzystka

PONIEDZIAŁEK, 7 GRUDNIA 2009 r. | GODZ. 16.00
HOL IAiPP, ZUT, WBiA – BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin

Termin ekspozycji:
04.12.2009-18.12.2009 - hol główny IAiPP (ul. Żołnierska 50)
19.12.2009-04.01.2010 - pl. Armii Krajowej - przed Urzędem Miasta

Więcej >>>Procownicy Zakłdu w Galerii FORMA


Plakat wystawy

Prace Pracowników Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
na rzecz miasta i regionu
Szczecin – czy budować wysoko?
Klara Czyńska, Waldemar Marzęcki, Paweł Rubinowicz

Wystawa w cyklu ‘Westival Sztuka Architektury’ 2009
Miejsce ekspozycji: GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, ZUT
Termin wernisażu: czwartek, 19. listopada 2009, godz. 17.00
Okres ekspozycji: 19 listopada – 2 grudnia 2009

Czytaj więcej...Nadanie tytułu PROFESORA Panu dr hab. inż. arch. WALDEMAROWI MARZĘCKIEMU


Prof. W. Marzęcki

We wrześniu br. Panu dr hab. inż. arch. Waldemarowi Marzęckiemu w uzaniu zasług na polu naukowym i dydaktycznym został nadany TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA NAUK TECHNICZNYCH.

SERDECZNE GRATULACJE OD WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU!
ŻYCZYMY DALSZEGO POWODZENIA W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM!

WARSZTATY "Urban Planing Advisory Team - UPAT" (23-30 maja 2009)Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania był współorganizatorem warsztatów Urban Planing Advisory Team - UPAT, które odbyły się w budynku Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, WBiA przy ulicy Żołnierskiej 50 w dniach: 23-30 maja 2009 roku. Warsztaty dotyczyły rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zdjęcie uczestników
Zdjęcie uczestników warsztatów

Linki dotyczące warsztatów:
http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/upat_%E2%80%93_pierwszy_raz_w_polsce.html
http://szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/urbanisci_o_rozwoju_metropolii.html
http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59018.asp?soid=F04F2E7525694F729820E5299F465AF1Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WBiA | IAiPP
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin

Webmaster: Klara Czyńska