Kadra KATEDRY URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO



SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI


prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
tel. 091 449-56-41
e-mail:
marzecki@zut.edu.pl
pokój 321

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski (emerytura)
e-mail
: peski@zut.edu.pl

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT
tel. 091 449-56-40
e-mail: klara.czynska@zut.edu.pl
pokój 316

dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT
tel. 091 449-56-40
e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl
pokój 316

dr hab. inż. arch. Agnieszka Zimnicka (Urlop)
tel
. 091 449-56-79
e-mail: agnieszka.zimnicka@zut.edu.pl
pokój 316

dr hab. inż. arch. MSc Adam Zwoliński, prof. ZUT
tel. 091 449-56-40
e-mail: azwolinski@zut.edu.pl

pokój 323

 

ADIUNKCI


 

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
tel. 091 449-56-39
e-mail: eczekiel@zut.edu.pl
pokój 315

dr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 091 449-56-23
e-mail: czernik@zut.edu.pl
pokoju 318

dr inż. arch. Helena Freino (emerytura)
e-mail
: freino@poczta.onet.pl

dr inż. arch. Olga Gazińska

tel. 091 449-56-38
e-mail:
olga.gazinska@zut.edu.pl
pokój 322

ASYSTENCI


mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
tel. 091 449-56-38
e-mail:
mheigel@zut.edu.pl
pokój 322

SEKRETARIAT ZAKŁADU


st. technik Klaudia Szumiato
tel. 091 449-56-79
e-mail: kszumiato@zut.edu.pl
pokój 319