GODZINY KONSULTACJI w SEMESTRZE ZIMOWYM
W ROKU AKADEMICKIM 2020/21prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
e-mail: marzecki@post.pl

Poniedziałki: 14:15 – 15:00

Środy: 8:15-9:00

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Switalska
e-mail: eczekiel@zut.edu.pl

Poniedziałki: 16.15 – 18.00

dr inż. arch. Lechosław Czernik
e-mail: czernik@zut.edu.pl

Środy: 15:15 – 17:00

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska
e-mail: kczynska@zut.edu.pl

Wtorki: 10.15 – 12.00

dr inż. arch. Olga Gazińska

e-mail: olga.gazinska@zut.edu.pl

Wtorki: 13.15 – 15.00

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl

Wtorki: 10.15 – 12.00

dr hab. inż. arch. MSc Adam Zwoliński
e-mail: azwolinski@zut.edu.pl

Środy: 8:15 – 10:00

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
e-mail:
mheigel@zut.edu.pl

Wtorki: 13.15 – 15.00