Przedmioty

Studia stacjonarne I stopnia:

Projektowanie urbanistyczne SEM.III
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, prof. ZUT
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, prof. ZUT; dr inż. arch. Klara Czyńska

Projektowanie urbanistyczne SEM.IV
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, prof. ZUT
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, prof. ZUT; dr inż. arch. Klara Czyńska; dr inż. arch. Adam Zwoliński

Ochrona środowiska - ekologia SEM.IV
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz

Projektowanie urbanistyczne SEM.V
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Adam Zwoliński

Osadnictwo wiejskie SEM.V*
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Klara Czyńska, dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Projektowanie urbanistyczne SEM.VI*
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz; dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Projektowanie urbanistyczne SEM.VII
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Lechosław Czernik


Studia stacjonarne II stopnia:

Projektowanie urbanistyczne SEM.I
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Lechosław Czernik

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne SEM.I* - przedmiot wybieralny
Odpowiedzialny za przedmiot i prowadzący: dr inż. arch. Adam Zwoliński


Planowanie przestrzenne i regionalne SEM.II
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Helena Freino


Zarządzanie miastami SEM.II
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski; dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Adam Zwoliński;


Jednolite studia magisterskie:

Projektowanie przeddyplomowe SEM.IX
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Klara Czyńska
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Klara Czyńska

Seminarium dyplomowe SEM.X
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski

Teoria architektury i urbanistyki SEM.X
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski; prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski; prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski

Projektowanie dyplomowe SEM.X
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Klara Czyńska
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Klara Czyńska


* przedmiot wybieralny ( minimum dwóch prowadzących)