Przedmioty

Studia stacjonarne I stopnia:

Projektowanie urbanistyczne SEM.III
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki; dr inż. arch. Klara Czyńska; mgr inż. arch. Olga Gazińska

Projektowanie urbanistyczne SEM.IV
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki; dr inż. arch. Klara Czyńska; mgr inż. arch. Olga Gazińska

Ochrona środowiska - ekologia SEM.IV
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Projektowanie urbanistyczne SEM.V
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Adam Zwoliński

Osadnictwo wiejskie SEM.V*
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik; mgr inż. arch. Mikołaj Heigel

Projektowanie urbanistyczne SEM.VI*
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz; dr inż. arch. Paweł Rubinowicz

Projektowanie urbanistyczne SEM.VII
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Lechosław Czernik


Studia stacjonarne II stopnia:

Projektowanie urbanistyczne SEM.I
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Helena Freino; dr inż. arch. Lechosław Czernik

Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne SEM.I* - przedmiot wybieralny
Odpowiedzialny za przedmiot i prowadzący: dr inż. arch. Adam Zwoliński


Planowanie przestrzenne i regionalne SEM.II
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Lechosław Czernik; dr inż. arch. Helena Freino


Zarządzanie miastami SEM.II
Odpowiedzialny za przedmiot:
Prowadzący przedmiot: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska; dr inż. arch. Adam Zwoliński;

* przedmiot wybieralny ( minimum dwóch prowadzących)